Drogie Panie, ZAPRASZAMY serdecznie do udziału w KONKURSIE na najlepsze hasło „Kobieta w Biznesie”. Naszym zdaniem, każda współczesna kobieta powinna być: Zdrowa & Spełniona & Aktywna & Piękna.

 

Jakie słowa według Was Drogie Panie będą idealne, aby określić "Kobietę w Biznesie"?

Prześli nam 4 słowa, które według Ciebie pasują do Kobiet Biznesu i wygraj kosz kosmetyków EVELINE:

 

- GŁĘBOKO ODZYWCZY BALSAM DO CIAŁA POD PRYSZNIC

- SERUM INTENSYWNIE WYSZCZUPLAJACO-UJĘDRNIAJĄCE

- MLECZKO MICELARNE DO DEMAKIJAŻU TWARZY I OCZU Z HIALURONEM

- OCZYSZCZAJĄCY PŁYN MICELARNY

- LUKSUSOWY BALSAM DO CIAŁA, ULTRANAWILŻENIE I REGENERUJĄCA MOC OLEJKÓW

- LUKSUSOWE MASŁO DO CIAŁA REGENERUJĄCA MOC OLEJKU ARGANOWEGO I MASŁA SHEA

 

Na Wasze odpowiedzi czekamy pod adresem mail: konkurs@4allwomen.pl do 17 listopada do godziny 23:59:59, w dniu 18 listopada wyłonimy zwyciężczynię która przesłała najlepsze hasło dla "Kobiety w Biznesie".

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE

Zespół 4allwomen.pl

 

 

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Kobieta w biznesie” i jest zwany dalej: "Konkursem".

2. Organizatorem Konkursu jest 4allwomen.pl

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.4allwomen.pl oraz na profilu Facebook-owym firmy 4allwomen.pl w dniu 15 listopada 2014 roku (i potrwa do 17 listopada do godziny 23:59:59).

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu firmy 4allwomen.pl na Facebooku. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu firmy 4allwomen.pl i tym samym zyskała status Fana;

b) nie jest pracownikiem 4allwomen.pl;

c) nie jest członkiem rodziny pracownika 4allwomen.pl .

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3

NAGRODY

1.Nagrodą w Konkursie jest:

Kosz kosmetyków marki EVELINE

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który prześle na adres konkurs@4allwomen.pl najciekawsze Hasło reklamowe.

Nagrodę otrzyma osoba, którą prześle najciekawsze hasło według Komisji Konkursowej powołanej przez Organizatora.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 2 (dwóch) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres konkurs@4allwomen.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

8. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik firmy 4allwomen.pl

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.4allwomen.pl

Przeczytaj:

Najnowsze aktualności

facebook instagram